Dokumentummenedzsment

Az üzleti folyamatok alapját képező különböző típusú és formátumú információk túlnyomó része dokumentumokban testesül meg, így a vállalatok egyszerre küzdenek a dokumentumok tömegével és a döntéshez szükséges, releváns információk gyors elérésének problémájával. A dokuementumok hatékony és rendszerezett tárolása, nyilvántartása, visszakeresése, megfelelő helyre történő eljuttatása, illetve lejáratukat követően megsemmisítése tehát stratégiai fontosságú feladat minden szervezet életében. Az elektronikus és papír alapú tartalmak kezeléséhez olyan egységes dokumentummenedzsment (Documentum Management System - DMS) rendszerre van szükség, amelyben a vállalatok és intézmények egyetlen rendszerben követhetik nyomon a dokumentumok, számlák teljes életciklusát keletkezésüktől archiválásukig, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatokat, ügyeket, munkafolyamatokat is ebben a rendszerben felügyelhetik.

A fenti feladatok megoldására cégünk több, mint egy évtizede folyamatosan fejlesztett NetRegister dokumentummenedzsment alkalmazását ajánljuk, amely:

  • Professzionális, költséghatékony megoldást nyújt az összes elektronikus és papír alapú vállalati dokumentum egységes kezelésére, keresésére, megosztására, hozzáférési jogosultságainak szabályozására, illetve a dokumentumokhoz kapcsolódó feladatok folyamatba szervezésére.
  • Gyorsan bevezethető, testre szabható, sokoldalú funkcionalitással és számos referenciával rendelkezik.
  • Segítségével minden üzletileg kritikus információ és kapcsolódó munkafolyamat egyetlen alkalmazásban összefogható, legyen szó akár szerződésekről, számlákról, projektdokumentumokról, vagy épp partneradatokról.
  • Többszintű jogosultságkezelés és titkosítás mellett egyetlen kezelőfelületen keresztül biztosít hozzáférést a vállalati adatvagyonhoz.
  • Széleskörű jogosultsági rendszer és naplózás együttes használata biztosítja az auditálhatóságot, és a biztonsági, jogi, szabályozási követelményeknek való megfelelést.
  • Interoperábilis, így a meglévő vállalatirányítási, vagy intézmény specifikus szakmai rendszerekkel, illetve a dokumentumok feldolgozását segítő egyéb eszközökkel (szkennerek, faxszerverek, vonalkód olvasó, karakterfelismerő szoftverek) eredményesen integrálható.